Vrijwaring

De informatie op www.anabolenking.com is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door www.anabolenking.com en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven we geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van met betrekking tot www.anabolenking.com of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op www.anabolenking.com, voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirect verlies of gevolgschade, of welk verlies of schade dan ook voortkomend uit verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van www. anabolenking.com.

Via www.anabolenking.com kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder controle staan van www.anabolenking.com. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die daarin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om www.anabolenking.com soepel te laten werken. www.anabolenking.com neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van www.anabolenking.com vanwege technische problemen buiten onze controle.